Partnerskapsmöte för Urban platsinnovation

Den 1 december möttes deltagarna i EU:s InterReg-projekt Urban platsinnovation vid Saabmuseet på Innovatumområdet i Trollhättan.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strömstad, Uddevalla, Trollhättan, Åmål, Lysekil, Fredrikstad och Högskolan Väst är partners i projektet, Fyrbodal kommunalförbund är stödjande part. Vid mötet deltog även inbjudna gäster från Visit Trollhättan Vänersborg, Forum Vänersborg, Vänersborgs kommun samt från City Trollhättan.

Under dagen gick Cia Säll, övergripande projektledare för svenska deltagandet, igenom bakgrunden och målen med Urban Platsinnovation. Jörgen Einarsson, projektledare i Trollhättan, berättade om delprojekten Purple flag och flotten ”Tio över älva”. Martin Wänblom, VD för Innovatum AB, redogjorde för Innovatums olika spännande verksamheter och förde dialog kring dessa med mötesdeltagarna. Maria Felle, centrumutvecklare i City Trollhättan, berättade om City 3.0 som är Trollhättans övergripande plan för centrumutveckling, samt om Urban center management – om stadslivet ur ett näringsperspektiv.

Under dagen hann deltagarna även med korta studiebesök i Saabmuseet, Innovatum Science Center och Innovatums produktionstekniska centrum. Dagen avslutades med workshops där alla deltagare fick dela med sig av lyckade små som stora verksamheter och events från sina respektive hemorter.

Se mötesprogrammet

Läs den sammanfattande dokumentationen av dagen

Läs mer om Urban Platsinnovation-projektet här

Senast granskad 2019-06-10 av Josefin Åkesson Bengtsson