Ninjabanan drog folk till centrum

Inför sommarlovet 2017 skapade Trollhättans stad en unik hinderbana, inspirerad av tävling och underhållningskonceptet American Ninja Warrior.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ninjabanan stod uppställd och bemannad på Drottningtorget under sju sommarveckor och var öppen måndag till fredag  och några lördagar. Målgruppen var i första hand barn och ungdom i åldrarna 10 – 17 år, men vid flera tillfällen fick både yngre och äldre ninjas prova banan.

Att vi valde att satsa på denna åldersgruppen byggde på att staden redan bidrar till många sommarverksamheter som passar de lite yngre barnen, t.ex. Cykelsommar och Parklek, men erbjuder färre verksamheter för dem som är lite äldre.

 Banan finansierades till stora delar via statens sommarlovsmedel till kommunerna, och via EU:s InterReg-projekt Urban Platsinnovation (www.trollhattan.se/urbanplatsinnovation) som Trollhättan deltar i. Projektet har som målsättning att skapa ett mer attraktivt och levande centrum.

 Trots en regnig och blåsig sommar hade banan fler än 1 500 besök av trollhättebor, tillresta från andra kommuner och turister från flera andra länder. Urban Platsinnovation strävar efter att stötta besöksnäringen, så deras positiva kommentarer var förstås välkomna.

Enligt personal på plats var merparten av besökarna ca 10-14 år, även om många äldre tonåringar och yngre barn också antog utmaningen. Knappt 40 % av besökarna var tjejer.

Tanken med att placera banan på Drottningtorget byggde på två målsättningar: Att skapa en ny aktiv mötesplats för barn och ungdom, och att centrum ska behålla sin dragningskraft när man bygger om mycket i staden. Ninjabanan skulle vara så attraktiv att barn och ungdomar från hela Trollhättan skulle vilja komma till Drottningtorget och prova banan, vilket alltså skapar en mötesplats för unga från olika bostadsområden. Stickprov och samtal med besökarna visar att det syftet uppfylldes ganska väl. Några föräldrar uppmärksammade oss på ytterligare en positiv effekt av banan: ”Idag är det lite mulet. Då skulle mitt barn suttit inne vid datorn hela dagen. Nu har han motionerat i banan i nästan en timme, utan att tänka på att han tränar!”

Dragningskraften till centrum ökade under tiden ninjabanan var i drift. Handlare och knallar i närheten av banan uttryckte sin uppskattning av att det händer spännande saker i centrum, vilket drar folk. Utöver målgruppen kom en del yngre barn samt vuxna som stöd eller åskådare till utövarna, så även de vistades mer i centrum när banan var öppen.

 För en del blev banan en del av en heldag i centrala staden. Då passade man även på att besöka våra temalekplatser samt handlade eller fikade i centrum, vilket gynnade handel och service.

 

Senast granskad 2017-10-20 av fredrika.almqvist@trollhattan.se