Leksaksbytardagar på Drottningtorget

Hållbarhet och barn är i fokus under två lördagar på Drottningtorget när Trollhättans Stad i samarbete med Retoy anordnar leksaksbytardagar. Barnen kommer dessutom få skapa sin drömlekplats med trasiga leksaker, retur- och naturmaterial.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hållbarhet en het fråga

Hållbarhet är en viktig fråga för Trollhättans Stad, både de ekologiska och sociala aspekterna såväl som ekonomiska. Att uppmuntra till en mer hållbar livsstil och att involvera barnen är något vi vill prioritera då vi i Europa i dagsläget konsumerar som om vi hade fler än tre jordklot.

Trollhättans Stad har också ett uppdrag i att utveckla centrum genom att skapa aktiviteter och mötesplatser som lockar människor till stadskärnan. Vi tror att hållbarhetstänket ligger i linje med hur centrum ska utvecklas i framtiden. 

Lyfta hållbarhetstänket hos barn

I Sverige har barn i genomsnitt 536 leksaker, vilket är ett tecken på de ohållbara konsumtionsmönster som vi överför till våra barn. Som i ett steg att uppmärksamma barn på vad man kan göra för att tänka på miljön och ta hand om jordklotet anordnar Trollhättans Stad i samarbete med Retoy leksaksbytardagar på Drottningtorget. 

Vad, var och när

Konceptet är enkelt: barnen tar med sig leksaker som de inte leker med längre och byter mot roligare leksaker - som andra barn lämnat in. 

Barnen kommer också kunna bygga sin drömlekplats med hjälp av trasiga leksaker, retur- och naturmaterial. 

Datum och tider
Lördag 27 augusti,
klockan 11.00-15.00 (Länk till evenemanget på Facebook)
Lördag 1 oktober,
klockan 11.00-15.00 (Länk till evenemanget på Facebook)

För mer information kontakta Sandra Edin, administrativ samordnare Stadsbyggnadsförvaltningen, 0520-497455

Projektet är en del av "Urban Platsinnovation" där Trollhättan har beviljats EU-medel. 

Senast granskad 2019-06-10 av Josefin Åkesson Bengtsson