Storgatan

Utbildning för City Trollhättan

Den 3 maj inleddes en skräddarsydd utbildning för centrumföreningen City Trollhättans personal.

Person
Projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen Jörgen Einarsson 0520-497627
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dagens workshop handlade om att konkretisera och tydliggöra värdet av det arbete City Trollhättan utför för sina medlemmar.

Utbildningen syftar till att föreningen bättre ska kunna kommunicera vad ett medlemskap innebär till både befintliga och nya medlemmar.

Nästa utbildningstillfälle handlar om hur man i praktiken lyckas med marknadskommunikation. Den kunskapen vill City Trollhättans personal sedan förmedla vidare till sina medlemmar.

Utbildningen genomförs av Profil Kommunikation och är beställd av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trollhättans stad. Den finansieras med medel från EU:s Interreg-projekt Urban Platsinnovation.

Senast granskad 2018-05-04 av fredrika.almqvist@trollhattan.se