Mingelbild från city, massor av människor i rörelse

Nu får Trollhättan Purple Flag

- certifierad för arbetet med att utveckla centrum.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Idag tar Trollhättans Stad emot certifieringen från Purple Flag vid en ceremoni i Stockholm.

- Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stadskärna inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Vi har tillsammans med företagare i centrum och City Trollhättan gjort flera insatser och det känns väldigt trevligt att vi nu certifieras för vårt arbete, konstaterar Johan Bengtsson som är Stadsbyggnadschef i Trollhättans Stad.

Purple Flag genomfördes förra året som ett pilotprojekt med nio städer. Åtta av dessa blev certifierade och nu är det dags för fyra till: Trollhättan, Haninge, Falun och Linköping.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan. Trollhättans stads arbete inom Purple Flag bygger på en nulägesanalys framtagen tillsammans med ca 40 företagare och tjänstemän i november 2015.

- Vi har samverkat i en arbetsgrupp bestående av aktörer i centrum och under året har vi tagit fram en handlingsplan som vi nu arbetar efter. Förnyad och förbättrad belysning, bättre skyltning, mer frekvent bortforsling av gamla cyklar i allén samt en nyrenoverad lekplats i Glass-Oskars anda är konkreta exempel på vad vi genomfört. Även en samverkansgrupp för krögare har skapats. Nu satsar vi på ytterligare förbättringar och vill involvera ännu fler näringsidkare i utvecklingen av centrum, hälsar Johan Bengtsson.

Vid frågor kontakta Johan Bengtsson, chef Stadsbyggnadsförvaltningen, 
073-348 97 06.

Senast granskad 2019-06-10 av Josefin Åkesson Bengtsson