Mingelbild från city, massor av människor i rörelse

Purple Flag

Trollhättan satsar på att bli certifierade enligt Purple Flag. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden.

Det är organisationen Svenska Stadskärnor som ligger bakom initiativet. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver projektet lokalt i samverkan med City Trollhättan. 

Arbetet med Purple Flag bedrivs inom projektet Urban Platsinnovation. 

www.interreg-sverige-norge.com

Nyhetsbrev Purple Flag

Mingelbild från city, massor av människor i rörelse

Nu får Trollhättan Purple Flag

- certifierad för arbetet med att utveckla centrum.

Översiktsbild, flygbild över Trollhättan. I bakgrunden syns älven.

Uppfräschning av belysning i centrum

I centrum går vi snart mot ljusare tider då vi, med start i veckan, kommer tvätta och polera de kupor som sitter på gatubelysningen på Drottningtorget och Strandgatan. Målet är att öka ljusgenomsläppet.

Bild från centrala centrum i Trollhättan. Kvinna som cyklar i förgrunden.

Urban Platsinnovation

Trollhättan är en av sex kommuner som beviljats EU-medel till projektet ”Urban platsinnovation”, där man arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att öka sin attraktionskraft.

Senast granskad 2019-10-10 av Katarina Loodh