Storgatan

Besöksräknare

Besöksräknare på Storgatan, Föreningsgatan, Kungsgatan och Magasinsgatan,

Person
Projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen Jörgen Einarsson 0520-497627
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trollhättans stad har under sommaren satt upp besöksräknare i centrum. Finansieringen har delvis skett via EU-projektet Urban Platsinnovation och i samråd med centrumföreningen City Trollhättan. Besöksräknarna registrerar med hjälp av osynliga laserstrålar hur många gående och cyklister som rör sig i utvalda stråk i centrum. Syftet är att få förbättrad kännedom om hur bland annat hur många besökare som rör sig i centrum under olika aktiviteter och information som kan visa på behov av gång- och cykelbanor.

Senast granskad 2019-03-14 av Josefin Åkesson Bengtsson