Dialog om Trollhättans landsbygder

Just nu ser vi över hur vi ska arbeta med landsbygdsutveckling i Trollhättan I det arbetet är det många saker vi behöver ta hänsyn till. Att prata med och lyssna på dig som bor och verkar på landsbygden är en viktig pusselbit för att se till att Trollhättan utvecklas på ett hållbart sätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Låt oss prata landsbygd

 

Du som lever, bor och verkar på landsbygden känner ditt område bäst och nu behöver vi din hjälp. Vad är bra med Trollhättans landsbygder idag och vad kan bli bättre? Vad tycker du är viktigt i det område där du bor eller verkar? 

Dialogtillfällen hösten 2022

 

Vi är i ett tidigt stadie i arbetet med landsbygdsutvecklingen i Trollhättan. Just nu samlar vi in underlag för att skapa en nulägesbild av kommunens landsbygder. Ni som bor och verkar här är nyckeln till den förståelsen.

Dialogerna, inklusive enkäten du kan svara på nedan, syftar till att ge oss en första nulägesbild av Trollhättans landsbygder och småtätorter. Vi vill förstå de olika platsernas förutsättningar och hur det är att bo och leva här. Svaren som inkommer från enkäten och de diskussioner som förs under dialogerna kommer utgöra en viktig del i att förstå nulägessituationen, vilket vidare kommer ligga till grund för att hitta rätt former och frågor att diskutera vid framtida dialogtillfällen med er. I längden kommer det som framkommer även ligga till grund till förslag av strategier och principer för hur kommunen ska arbeta med landsbygdsutvecklingen framöver.

Enkäterna kommer vara öppna fram till 31/1 2023.

Efter dialogerna genomförts kommer vi återkoppla här på hemsidan genom att lyfta vad som framkommit.

 

Datum, tider och platser där du kan träffa oss

 

Vi dyker upp på följande platser - ofta tillsammans med Bokbussen

Datum: 8 och 22 november
Tid: 16.30-17.25
Plats: Affären

 

Datum: 15 och 29 november
Tid: 16.00-19.00
Plats: Affären

Tid: 16.00-16.30
Plats: Sjuntorps torg

Tid: 16.40-17.10
Plats: Skrehallen

Datum: 17 november
Tid: 16.10-16.40
Plats: Ekdalen

Tid: 16.00-19.00
Plats: Affären

Tid: 18.30-19.00
Plats: Rommele prästgård

Datum: 15 november
Tid: 18.00-19.00
Plats: Galoppvägen

Datum: 29 november
Tid: 18.00-19.00
Plats: Pizzerian

Datum: 8 och 22 november
Tid: 17.45-19.00
Plats: Vänebyvägen/Lyckevägen

Webbenkät - ge oss din bild av ditt område

 

Självklart kan du ge oss din bild av ditt område även om du inte kan träffa oss. Klicka på det område där du bor eller verkar här nedan så kommer du till en webbenkät med några korta frågor. Du är helt anonym när du svarar. Tack för din tid! 

Karta över landsbygdsområdena.png

 

Tyck till om Edsvid

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Edsvid

Tyck till om Fors

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Fors

Tyck till om Gärdhem

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Gärdhem

Tyck till om Lagmansered

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Lagmansered

Tyck till om Norra Björke

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Norra Björke

Tyck till om Norra Björke tätort

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Norra Björkes tätort

Tyck till om Rommele

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Rommele

Tyck till om Sjuntorp tätort

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Sjuntorps tätort

Tyck till om Upphärad

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Upphärad

Tyck till om Upphärad tätort

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Upphärads tätort

Tyck till om Velanda tätort

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Velandas tätort

Tyck till om Väne-Åsaka

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Väne-Åsaka

Tyck till om Åsaka tätort

Ge din bild om hur det är att leva eller verka i Åsakas tätort

Tyck till om övriga platser

Hör du inte hemma i någon av de andra områdena? Välj den här enkäten.

 

Framtida dialoger

 

Det kommer bli fler dialogtillfällen framöver om Trollhättands lansdbygder. Vi återkommer med mer information! 

Senast granskad 2022-11-09 av REBLJU