Vevstaken 5, Skogstorpa

SAMRÅD - Detaljplan för Vevstaken 5 med flera, Skogstorpa, är på samråd till den 3 mars 2019. Planen möjliggör utökning av pågående verksamhet.

Person
PlanarkitektViktor Zettergren 0520-49 58 95
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats januari 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter och ge pågående verksamhet möjlighet att utöka genom att planlägga en mindre remsa allmänplats - park/plantering som kvartersmark för verksamhetsändamål.

Detaljplanens huvuddrag är att inom befintligt verksamhetsområde möjliggöra för en verksamhet att expandera utifrån sin nuvarande fastighet. Problemet i gällande plan är att kvartersmarken delas av en cirka 6 meter bred remsa allmän platsmark. Genom att ändra denna del till kvartersmark kan verksamheten expandera på ett rationellt sätt och oexploaterad planlagd mark kommer till användning.

Exploateringsgrad och byggnadshöjder följer tidigare planers bestämmelser.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad: 2019-01-29 av: Johanna Berg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)