Sörby Grandalen

GRANSKNING - Detaljplan för del av Sörby 18:1 och Grandalen 1:14, Sjuntorp. Planförslaget innehåller 22 tomter för enbostadshus. Granskningstiden har ägt rum.

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Syftet med detaljplanen är att klarlägga förutsättningarna för att uppföra bostäder i form av villabebyggelse inom området. Planförslaget har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB.

Planområdet är beläget i västra delen av Sjuntorp och utgörs av obebyggd skogsmark. Området gränsar i öster till befintlig villabebyggelse och ett mindre naturområde. Även i väster och norr avgränsas området av naturmark.

Utformningen av planen möjliggör gångpassager på flera ställen till naturmarken i väster och norr.

Planförslaget innehåller 22 tomter för enbostadshus.

Granskningsförslaget innehåller mindre kompletteringar som främst innebär förtydliganden i planhandlingarna. En yta för gästparkering har också lagts in i planområdet.

Senast granskad: 2018-03-02 av: Johanna Berg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)