Sörby Grandalen

GRANSKNING - Detaljplan för del av Sörby 18:1 och Grandalen 1:14, Sjuntorp. Planförslaget innehåller 22 tomter för enbostadshus. Granskningstiden har ägt rum.

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att klarlägga förutsättningarna för att uppföra bostäder i form av villabebyggelse inom området. Planförslaget har upprättats av Contekton Arkitekter AB.

Planområdet är beläget i västra delen av Sjuntorp och utgörs av obebyggd skogsmark. Området gränsar i öster till befintlig villabebyggelse och ett mindre naturområde. Även i väster och norr avgränsas området av naturmark.

Utformningen av planen möjliggör gångpassager på flera ställen till naturmarken i väster och norr.

Planförslaget innehåller 22 tomter för enbostadshus.

Samråd har ägt rum under tiden 2016-01-11 t.o.m. 2016-02-29. 

Granskningsförslaget innehåller mindre kompletteringar som främst innebär förtydliganden i planhandlingarna. En yta för gästparkering har också lagts in i planområdet.

Eventuella synpunkter på förslaget vill vi ha skriftligt senast den 13 oktober 2016.

Senast granskad: 2018-01-24 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)