Skinnmo 1:157

SAMRÅD - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda. Planen föreslår byggnation av 32 lägenheter i mindre flerbostadshus. Samråd har ägt rum.

Person
PlanchefLeif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planområdet är beläget i Velanda och är cirka 1.2 hektar stort och omfattar fastigheten Skinnmo 1:157. Området angränsar till villabebyggelse och åkrar samt betesmark. I närheten finns två ridverksamheter.   

Planområdet innefattar betesmark och ligger i nära anslutning till befintligt bostadsområde i Velanda. Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten ägs av en privatperson.

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för byggnation av cirka 32 lägenheter i mindre flerbostadshus.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad: 2018-11-29 av: Johanna Berg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)