Sjölanda Etapp 1

GRANSKNING - Detaljplan för Sjölanda etapp 1. Planområdet är beläget vid sjön Trehörningen, cirka 2 km från Sjuntorps samhälle. Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Granskning pågår till 19 februari.

Person
PlanchefLeif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen i december 2017.

Planområdet är beläget mellan Trollhättevägen och badplatsen och berör fastigheterna Tranebo 3:1, Sjölanda 5:10.

Den första utbyggnadsetappen som nu är aktuell för planläggning omfattar ett 10-tal befintliga fastigheter närmast sjön samt ett 40-tal nya bostäder, företrädesvis som villatomter. Viss flexibilitet för andra boendeformer är önskvärd och ska tillgodoses.

Genom närheten till överföringsledningen mellan Sjuntorp och staden är denna en naturlig första etapp för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse.

Då badplatsen har ett stort värde för såväl boende inom Sjölanda som övriga kommuninvånare föreslås att Vårhagavägen byggs om och förses med gång- och cykelväg mellan Trollhättevägen och badplatsen.

Senast granskad: 2018-01-24 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)