Ryrs gård

GRANSKNING (2) - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Granskning 2 har ägt rum.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Ett förslag till detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård) har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planområdet är beläget mellan Sylte och Skoftebyn vid Bergkullevägen, cirka 3 km från centrum. Planområdet är cirka 6000 m2 och innefattar det som finns kvar av Ryrs gård, en mangårdsbyggnad med tillhörande uthus från 1700/1800-talet. Mangårdsbyggnaden har tidigare används som förskola men står nu tom. Området ligger nära Ryrbäcken som är upptaget i kommunens naturvårdsplan och ligger cirka 500 meter från Ryrbäckens naturreservat. 

Syfte med planen är att pröva förutsättningarna för att bygga ett högre flerbostadshus i souterräng, mellan 6-8 våningar (exklusive bottenvåning) samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas/bevaras. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2018-11-29 av Hjalmar Oskarsson