Ryrs gård

SAMRÅD - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syfte med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Samråd har ägt rum.

Person
PlanarkitektJosefin Franzén 0520-497409
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Ett förslag till detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Rysr gård) har upprättats i september 2017. 

Planområdet är beläget mellan Sylte och Skoftebyn vid Bergkullevägen, ca 3 km från centrum. Planområdet är ca 6000 m2 och innefattar det som finns kvar av Ryrs gård, en mangårdsbyggnad med tillhörande uthus från 1700/1800-talet. Mangårdsbyggnaden har tidigare används som förskola men står nu tom. Området ligger nära Ryrbäcken som är upptaget i kommunens naturvårdsplan och ligger ca 500 meter från Ryrbäckens naturreservat. 

Syfte med planen är att pröva förutsättningarna för att bygga ett högre flerbostadshus i souterräng, mellan 6-8 våningar (exl. bottenvåning) samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas/bevaras. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad: 2018-01-24 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)