En bild tagen ovanifrån som visar området.

Planprogram för Campus Högskolan Väst

Kommunstyrelsen har gett planbesked för att pröva en utveckling av Högskolan Västs campusområde. Det är efter en ansökan från fastighetsägaren Kraftstaden AB som tillsammans med Högskolan Väst vill möjliggöra en utveckling av högskolans campusområde.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Syftet med ansökan är att möjliggöra en utveckling av högskolans campusområde med nya lokaler för utbildning och tillhörande servicefunktioner men också att vidare studera möjligheten att uppföra studentbostäder inom campusområdet.

Enkätundersökning 

Just nu pågår en enkätundersökning för att samla in synpunkter om hur campusområdet kan att utvecklas i framtiden. Bidra gärna genom att svara på vår enkät! Sista svarsdag är 31 maj. 

Enkät på svenska

Survey in english

Senast granskad 2021-04-22 av Clara Bengtsson