En bild tagen ovanifrån som visar området.

Planprogram för Campus Högskolan Väst

Kommunstyrelsen har gett planbesked för att pröva en utveckling av Högskolan Västs campusområde. Det är efter en ansökan från fastighetsägaren Kraftstaden AB som tillsammans med Högskolan Väst vill möjliggöra en utveckling av högskolans campusområde.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med ansökan är att möjliggöra en utveckling av högskolans campusområde med nya lokaler för utbildning och tillhörande servicefunktioner men också att vidare studera möjligheten att uppföra studentbostäder inom campusområdet.

Planprogram

I ett planprogram tas ett bredare grepp om området för att djupare utreda hur det påverkas och vilka faktorer, värden och intressen som behöver värnas. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar, innan arbetet med enskilda detaljplaner tar vid. 

Senast granskad 2022-03-31 av JOSÅKEBEN