Lodjuret

GRANSKNING - Detaljplan för Kv Lodjuret, Tingvalla. Planen föreslår flerbostadshus med ca 30 lägenheter på Dicksonplatsen. Granskningen har ägt rum.

Person
PlanarkitektJohanna Berg 0520-49 59 79
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen och daterats december 2017. 

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att uppföra flerbostadshus med ca 30 lägenheter på Dicksonplatsen. Byggnadernas placering och utformning ska ta hänsyn till den omgivande kulturhistoriska miljön.

Detaljplanen ger förutsättningar till att uppföra bostadshus i 4-5 våningar. Byggnaderna placeras i riktning med Dicksonsgatan och Bangårdsgatan. På den sydvästra sidan om föreslagna byggnader, mot kv. Lodjuret, föreslås bostadsgård finnas där komplement-byggnader får uppföras. Boendeparkering kan lösas i underjordiskt garage med angöring från Dicksonsgatan.

(Illustration Andéns Arkitektkontor AB)

STADSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad: 2018-01-30 | av: johanna.berg@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)