Skiss över Nohabgatan och genomgrottet

INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl

ANTAGANDE - Detaljplan för INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl. Planen föreslår byggrätter för verksamheter och bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet är överklagat.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Antagande i processen

Syftet med detaljplanen är att bekräfta pågående användning och att klarlägga förutsättningarna för den önskade utvecklingen av området.

Den tunga industritillverkningen är till största delen borta och dagens Innovatum har förvandlats till ett utvecklingscentrum för tillväxt, forskning, utbildning och upplevelser.

Det finns även önskemål att bygga bostäder inom delar av området och att möjliggöra byggnation av förskola/skola inom den södra delen av området.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad: 2018-01-24 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)