Vybild i vårväder

Björndalen 1:1, Galaxen

SAMRÅD - Detaljplan för bostäder och verksamheter i Björndalen. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Det aktuella planområdet ligger i anslutning till Trollhättans västra infart.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Verksamhetslokaler medges i bottenvåningarna i den centrala delen av området.

Gestaltningen av området är betydelsefull p g a dess attraktiva läge i anslutning till älven och stadens västra entré.

Åtgärder på Vänersborgsvägen utförs för att förstärka stadsmässigheten i anslutning till stadens västra entré i samband med detaljplanens genomförande.

Senast granskad 2022-05-19 av HJAOSK