Björndalen 1:1, Älvdalen

ANTAGANDE - Detaljplan för bostäder, ca 10 st smålägenheter. Byggnads- och trafiknämnden har antagit detaljplanen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Det aktuella planområdet ligger i anslutning till Trollhättans västra infart.

Planområdet utgörs av norra delen av det ursprungliga detaljplane- området  för del av Björndalen 1:1, Galaxen.

Önskemål har kommit  om att dela upp planområdet så att den del av området som ligger norr om Älvdalsvägen där ett LSS-boende är planerat, planläggs för sig.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse. Inom planområdet möjliggörs cirka 10 smålägenheter.

Senast granskad 2022-05-19 av HJAOSK