Björndalen 1:1, Älvdalen

ANTAGANDE - Detaljplan för bostäder, ca 10 st smålägenheter. Byggnads- och trafiknämnden har antagit detaljplanen.

Person
Planarkitekt Anna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Det aktuella planområdet ligger i anslutning till Trollhättans västra infart.

Planområdet utgörs av norra delen av det ursprungliga detaljplane- området  för del av Björndalen 1:1, Galaxen.

Önskemål har kommit  om att dela upp planområdet så att den del av området som ligger norr om Älvdalsvägen där ett LSS-boende är planerat, planläggs för sig.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse. Inom planområdet möjliggörs cirka 10 smålägenheter.

Senast granskad 2018-06-01 av Hjalmar Oskarsson