City 3.0

City 3.0 är projektet där man bedriver det strategiska arbetet för centrumutveckling. Projektet drivs av Stadsbyggnadsförvaltningen med en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från de kommunala förvaltningarna och bolagen, City Trollhättan och andra engagerade cityaktörer.

Person
Förvaltningschef, StadsbyggnadsförvaltningenJohan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Som en start för arbetet i City 3.0 gjorde man en analys av centrum i Trollhättan. 
Läs sammanfattning om rapporten här
Läs hela rapporten här

I City 3.0 håller man just nu på att ta fram en strategi med handlingsplaner för hur man ska jobba med centrums utveckling. Strategin fokuserar på åtta områden, där varje område har en arbetsgrupp som jobbar med handlingsplaner kopplat till det specifika området. Strategins områden är: 
1. Samarbete cityaktörer
2. Utveckling av handelsstråk
3. Förtätning
4. Handelsutveckling
5. Trygg, säker och levande stad
6. Utveckling av destinationer
7. Kommunikation/tillgänglighet
8. DIalog med näringslivet 

Mingelbild från city, massor av människor i rörelse

Purple Flag

Trollhättan satsar på att bli certifierade enligt Purple Flag. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid.

Bild från centrala centrum i Trollhättan. Kvinna som cyklar i förgrunden.

Urban Platsinnovation

Trollhättan är en av sex kommuner som beviljats EU-medel till projektet ”Urban platsinnovation”, där man arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att öka sin attraktionskraft.

Senast granskad: 2017-06-09 | av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)