Centrumutveckling

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utveckling av centrum och vilka projekt som bedrivs för att stadskärnans attraktivitet ska öka.

Person
Förvaltningschef, SamhällsbyggnadsförvaltningenJohan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trollhättan är inne i en spännande fas av förändring – den stolta industristaden tar nya steg och växer ordentligt. Vårt befolkningsmål är att vi ska vara 70 000 Trollhättebor år 2030.  För att nå dit behöver vi bli en ännu mer attraktiv och spännande kommun att bo och verka i och vi behöver utveckla Trollhättan som destination.

Ett inbjudande centrum med ett stort utbud av olika aktiviteter är en av de viktigaste parametrarna för att attrahera människor och verksamheter i konkurrens med andra platser i regionen. Vi måste kunna erbjuda arbetsplatser, boende, handel, nöje och rekreation i en 
tät stadsstruktur, som också uppmuntrar till 
gående och cykling och utvecklar staden i en mer hållbar riktning.

De insatser som görs i och för centrum har sin utgångspunkt i följande dokument:
Mål- och resursplanen
Översiktplan 2013: Plats för framtiden

Det strategiska arbetet med centrumutveckling sker i projektet City 3.0 som drivs av Samhällssbyggnadsförvaltningen. Under City 3.0 kopplar vi på projekt som också ska bidra till centrums utveckling, så som Purple Flag och Urban Platsinnovation. Klicka dig vidare till City 3.0 för att läsa mer om detta arbetet. 

Som en del i att utveckla centrum är det också dags att bygga om Drottningtorget. Klicka dig vidare till Nya Drottningtorget för att följa processen. 

City 3.0

City 3.0 är projektet där man bedriver det strategiska arbetet för centrumutveckling. Projektet drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen med en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från de kommunala förvaltningarna och bolagen,

Nya Drottningtorget

Vi vill att Drottningtorget ska förvandlas till hela Trollhättans mötesplats. Följ vårt arbete, steg för steg, mot det Nya Drottningtorget.

Senast granskad 2018-12-04 av Fredrika Almqvist