Trehjulsdriven elmoped

Trollhättan Inspirerar med hållbara transporter

Trollhättan Stad är för första gången med i Världsnaturfondens (WWF) ”Earth Hour City Challange” där vi rapporterat in Trollhättans klimatpåverkan och vad staden gör för åtgärder för att minska den.

Person
Energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken 0520-49 70 43
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Hållbara transporter är en av de viktigaste frågorna för en minska klimatpåverkan, från stadens organisation och från den geografiska kommunen.

Idag står bilåkningen för cirka 50 % av transporterna inom kommunen. Vi försöker få in mer cykel, kollektivtrafik och gång. Vi vill komplettera biogasfordon med elfordon för att få bort de fossila drivmedlen. Fordon som används eller är placerade där det är svårt att nyttja vår infrastruktur för biogas är prioriterade. Vi arbetar på en fordonsstrategi som verksamheterna kan ha som stöd för att välja ”rätt” fordon.

I ett blogginlägg har WWF skrivit om Trollhättan och Lunds arbete med att minska transporternas klimatpåverkan.

Läs hela artikeln från Hållbaratransporter.se

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. Bilen står för betydligt mer än hälften av det totala resandet och ökar hela tiden. Vi människor ökar koncentationen av växthusgaser i atmosfären och förstärker växthuseffekten.

Miljöfordon

En miljöbil ska ha liten påverkan på klimatet och låga utsläpp av avgaser som påverkar miljö och hälsa. Helst ska den också ha låga bullervärden. 

Resfria möten

Resfria möten är ett bra komplement till fysiska möten. Med resfria eller virtuella möten menas möten med teknikens hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser.

Relaterad information

I Earth Hour City Challenge 2016 lyfter Världsnaturfonden WWF för femte året i rad fram städernas arbete för att skapa en mer hållbar värld. I år deltar 16 svenska kommuner, och Trollhättan är en av dem. Totalt deltar 127 städer från 21 länder i den globala klimatutmaningen. Världens städer har möjlighet att agera förebilder och att kraftfullt bidra till utsläppsminskningarna så att vi har en chans att nå 2-gradersmålet. ”Bridging the gap” till 2020 är därför årets tema.

Läs mer om Earth hour City Challenge

Senast granskad 2016-01-15 av Katarina Loodh