Resfria möten

Resfria möten är ett bra komplement till fysiska möten. Med resfria eller virtuella möten menas möten med teknikens hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Att börja använda sig av resfria möten gör att vårt resmönster påverkas och kan vi ersätta en del av tjänsteresorna, så ger det en positiv hälso- och miljöeffekt. Tekniken bidrar till effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan.

Senast granskad 2019-04-25 av Joakim de Blanche