Parkera miljöfordon

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns ett parkeringskort för Miljöfordon. För detta kort uttas en administrationsavgift på 150 kronor inklusive moms. Parkeringskorten för miljöfordon är under avveckling. Befintliga kort upphör att gälla 2023-12-31. Önskas ett nytt kort utfärdas dessa med giltighetstid till och med 2023-12-30.

Detta p-tillstånd beviljas endast för miljöfordon med något av följande drivmedel:

  • Biogas
  • Etanol 
  • El (Hybrid)

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

OBS! Krav finns dock att följa andra gällande regler såsom tidsreglering, användning av p-skiva, städdagsreglering mm.

Innehavaren till miljöfordonet är skyldig att vid förfrågan tala om vilket drivmedel fordonet körts på under perioden. Stickprov kommer att göras.

Detta parkeringstillstånd gäller inte på tomtmark eller privat parkering, som är upplåten för allmän parkering. Sådana parkeringsplatser känns igen genom att ägarens namn alternativt övervakarens namn och telefonnummer finns uppsatt vid parkeringens tillfart.

Större parkeringsplatser där detta kort gäller är:

  • Norrelidsparkeringen (vid Älvhögsborgs utomhusbad)
  • Kanaltorget
  • Resecentrum
  • Pendelparkeringen (norr om järnvägen)

Tänk på att p-tillståndet skall placeras väl synligt i framrutan på bilen.

Om bilen byter ägare ska p-tillståndet makuleras. Detta ska omgående meddelas gatukontoret på telefonnummer 0520- 49 50 00.

Senast granskad 2023-07-21 av REBGUS