Parkera miljöfordon

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns ett parkeringskort för Miljöfordon. För detta kort uttas en administrationsavgift på 150 kronor inklusive moms. Giltighetstiden är 2 år.

Detta p-tillstånd beviljas endast för miljöfordon med något av följande drivmedel:

  • Biogas
  • Etanol 
  • El (Hybrid)

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

OBS! Krav finns dock att följa andra gällande regler såsom tidsreglering, användning av p-skiva, städdagsreglering mm.

Innehavaren till miljöfordonet är skyldig att vid förfrågan tala om vilket drivmedel fordonet körts på under perioden. Stickprov kommer att göras.

Detta parkeringstillstånd gäller inte på tomtmark eller privat parkering, som är upplåten för allmän parkering. Sådana parkeringsplatser känns igen genom att ägarens namn alternativt övervakarens namn och telefonnummer finns uppsatt vid parkeringens tillfart.

Större parkeringsplatser där detta kort gäller är:

  • Norrelidsparkeringen (vid Älvhögsborgs utomhusbad)
  • Kanaltorget
  • Resecentrum
  • Pendelparkeringen (norr om järnvägen)

Tänk på att p-tillståndet skall placeras väl synligt i framrutan på bilen.

Om bilen byter ägare ska p-tillståndet makuleras. Detta ska omgående meddelas gatukontoret på telefonnummer 0520- 49 74 55.

Relaterad information

Ansökan om parkeringstillstånd

Senast granskad 2020-07-14 av fia.johannessen@trollhattan.se