Miljöfordon

En miljöbil ska ha liten påverkan på klimatet och låga utsläpp av avgaser som påverkar miljö och hälsa. Helst ska den också ha låga bullervärden. 

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Miljöbilar och miljöklasser

Det finns lite olika definitioner av vad en miljöbil är. Mest etablerad är numera definitionen som gäller för den statliga miljöbilspremien.

Miljöbilar och miljöklasser är två olika saker. Men de hänger samman och begreppen blandas därför ibland ihop.

Enkelt uttryckt har miljöklasser att göra med de ”avgaser” som smutsar ner luften så att de påverkar hälsa och miljö.

Miljöbilsbegreppet är mer knutet till klimatfrågan. En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Men den ska också vara så ren som möjligt ur ”avgassynpunkt” vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.

Alla personbilar och lätta lastbilar från 1993 och framåt är miljöklassade i Sverige.

Parkera miljöfordon

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

Tanka/ladda miljöfordon

I Trollhättan kan du tanka bränsle till miljöfordon på t ex dessa ställen:

Senast granskad 2017-05-02 av Katarina Loodh