Elbil som laddas, laddstolpen syns framför bilen.

Miljöfordon

En miljöbil är en bil som har en lägre miljöpåverkan än andra bilar. Att undvika bilresan eller helt undvika att äga en bil är ännu bättre för miljön men för många är det inte ett alternativ.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Miljöbilar och miljöklasser

Det finns lite olika definitioner av vad en miljöbil är. Mest etablerad är numera definitionen som gäller för att få statlig subvention vid inköp av fordonet. Denna definition gör att en bil som fick miljöbilspremie 2013 kan ha mycket högre utsläpp än de som bilar som klimatbonus i år.

Miljöbilsbegreppet är mer knutet till klimatfrågan. En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Men den ska också vara så ren som möjligt ur ”avgassynpunkt” vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.

Miljöklasser har med de avgaser som bilen släpper ut som påverkar luftkvaliteten lokalt runt gatan bilen kör. Alla personbilar och lätta lastbilar från 1993 och framåt är miljöklassade i Sverige.

Parkera miljöfordon

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

Tanka/ladda miljöfordon

I Trollhättan kan du tanka bränsle till miljöfordon på exempelvis dessa ställen:

Senast granskad 2020-09-11 av FIAJOH