Paul Åkerlund står framför en av Trollhättan Stads elfordon

Fossilbränslefria transporter

Trollhättan har högst andel miljöbilar bland landets kommuner med 95,3 procent. Miljöfordonsdiagnos tittar på alla kommuner och regioners fordonsflottor. I 2020 års ranking hamnar Trollhättan på 6:e plats totalt och på 1:a plats sett till enbart personbilar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan 1996 har det gått att tanka biogas i Trollhättan och idag är över 80 % av kommunens personbilar biogasfordon och över 10 % är elbilar, tankade med förnybar el. Kommunen tillsammans med de kommunala bolagen har målsättningen att vara fossilbränslefria till 2020, vilket vi är mycket nära att nå.

Utmaningen är de tunga fordonen med framförallt entreprenad och renhållningsbilar. I år har Trollhättan fått en egen HVO-tank vilket gör att vi kan tanka fossilfri syntetisk diesel, HVO, i våra dieselfordon. Vi använder också ca 50 % biogas som drivmedel.

Fossilfria transporter 2030

Satsningen ”Fossilfria transporter 2030” gör vi tillsammans med övriga 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner i de norska länen Östfold och Follo. Alla 38 kommunerna skrev under en budkavle i maj 2014 där vi åtar oss att driva på det lokala och regionala arbetet genom att:

  • Delta i gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • Successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
  • Aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi ska också satsa på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.
  • Utöver drivmedel och fordon ska vi arbeta aktivt med beteendefrågan för en hållbar mobilitet.
  • Fokusera på det lokala och regionala näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ger affärsnytta

 Se filmen nedan på Youtube istället

Senast granskad 2020-08-06 av CLASBEN