Fossilbränslefria transporter

Miljöfordonsdiagnos som miljörankar fordonsflottorna hos landets kommuner och landsting rankar Trollhättan som 5 :a av Sveriges kommuner och i klassen fossiloberoende personbilar är Trollhättan bäst, 2017.

Person
Energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken 0520-49 70 43
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Sedan 1996 har det gått att tanka biogas i Trollhättan och idag är över 80 % av kommunens personbilar biogasfordon och nästan 10 % är elbilar, tankade med förnybar el. Kommunen tillsammans med de kommunala bolagen har målsättningen att vara fossilbränslefria till 2020.

Varför kommunen inte ligger högst i den totala rankningen, något som hände senast 2012, beror på andelen lätta lastbilar inte når upp till samma nivå som personbilarna. Där är andra kommuner bättre än oss trots att 71 av koncernens 125 lätta lastbilar drivs av biogas eller el. De tunga fordon med framförallt entreprenad och renhållningsbilar är också viktig för omställningen men dessa ingår inte i sammanställningen från Miljöfordonsdiagnos. Det är dock ett viktigt område för Trollhättan där vi idag använder ca 50 % biogas som drivmedel. Fördelningen av köpt drivmedel till de olika kategorierna, tunga fordon, lätta lastbilar och personbilar är relativt jämn och därför är alla tre områden viktiga att jobba med.

– Det är kul att vi behåller vår position. Nu jobbar vi målmedvetet med att ställa om stora fordon också, säger kommunalrådet i Trollhättan Paul Åkerlund (S).

Fossilfria transporter 2030

Satsningen ”Fossilfria transporter 2030” gör vi tillsammans med övriga 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner i de norska länen Östfold och Follo. Alla 38 kommunerna skrev under en budkavle i maj 2014 där vi åtar oss att driva på det lokala och regionala arbetet genom att:

  • Delta i gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • Successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
  • Aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi ska också satsa på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.
  • Utöver drivmedel och fordon ska vi arbeta aktivt med beteendefrågan för en hållbar mobilitet.
  • Fokusera på det lokala och regionala näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ger affärsnytta

 Se filmen nedan på Youtube istället

Senast granskad 2020-04-17 av Joakim de Blanche