Buss på en gata, till vänster syns gång- och cykelbana. På bussen står det 24 Sylte.

Buss och tåg

Kollektivtrafiken är i många sammanhang ett utmärkt transportmedel och är en viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Särskilt miljövänlig är kollektivtrafiken i Trollhättan då en stor del av stadsbussarna drivs av biogas och därigenom bidrar minimalt till växthuseffekten.

Kanske kan du byta ut några av dina bilresor mot bussen eller tåget istället?

Vybild över kanalen en tidig morgon. Det kör en buss över bron.

Kollektivtrafik

I vårt län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Kollektivtrafiken har stor betydelse för att människor skall kunna nå arbete, skola och service med mera.

Relaterad information

SJ

Västtrafik

Senast granskad 2020-09-11 av FIAJOH