Bilpool

Att dela bil och åka med varandra kan vara ett bra sätt att spara pengar och hjälpa miljön. Genom att åka i samma bil så minskar man bensin konsumtionen, utsläppen, slitage på våra vägar och ökar framkomligheten på våra vägar.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Den genomsnittliga svenska bilen används endast några få procent av sin livstid, vilket är ett stort resursslöseri. Varför inte bara betala för bilen när du använder den? Du kan spara mycket pengar på att gå med i en bilpool istället för att äga en egen bil.

Är du intresserad av att vara med i en bilpool?

I området Vänersborg/Trollhättan finns bilpooler. Sök på Internet för ytterligare uppgifter. 

Senast granskad 2016-09-13 av Katarina Loodh