Foto på Stallbackabron

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. I Trollhättan står transporter för tre fjärdedelar av de fossila koldioxidutsläppen och endast personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

Person
Hållbarhetsstrateg Fia Johannessen 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Transporter påverkar vår miljö och vår hälsa.

Det viktigaste vi kan göra för att minska miljöbelastningen från transporterna är att minska vårt bilresande. Vi har lärt oss att källsortera våra sopor – på samma sätt måste vi nu källsortera vårt resande.

Vi kan: cykla, ha resfritt möte, åka tåg, åka buss, åka miljöbil, samåka, köra sparsamt samt gå med i en bilpool så ofta vi kan. Och bara använda bilen när vi måste. Varje insats hur liten den än kan tyckas, gör skillnad!

Resvaneundersökning 2013

En kartläggning av invånarnas resesätt och resmönster gjordes 2013. Syftet med resvaneundersökningen var att kartlägga resesätt och resmönster bland kommunens invånare. Undersökningen riktades till totalt 1 000 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18-85 år. Utifrån svaren har en färdmedelsfördelning för Trollhättans Stad fastställts. Den visar att resorna i kommunen fördelas på olika färdsätt enligt följande:

Graf över huvudsakliga färdsätt.

  • 11 procent till fots
  • 14 procent med cykel
  • 13 procent med kollektivtrafik
  • 61 procent med bil
  • 1 procent med moped/mc

Hela resvaneundersökningeningen går att läsa under relaterad information nedan

Tips till dig som invånare eller företag

Sparsam körning

Genom att förändra ditt körsätt kan du minska din bränsleförbrukning. Ju fortare du kör, desto mer bränsle drar bilen.

Parkera miljöfordon

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

Ca fem personer står utspridda längs en cykelväg. En av personerna i mitten räcker över en banan till en cyklist som passerar. Vid personerna finns ett tält och några uppställda ståbord.

Trafikantveckan

Den 16-22 september var det Europeiska trafikantveckan. Nytt för i år var cykeltipsrundan. Som tidigare år delades det ut cykelfrukost till cyklister och gångtrafikanter under morgontimmarna.

Tanka/ladda miljöfordon

I Trollhättan kan du tanka bränsle till miljöfordon på t ex dessa ställen:

Senast granskad 2021-03-03 av fia.johannessen@trollhattan.se