Foto på Stallbackabron

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. I Trollhättan står transporter för tre fjärdedelar av de fossila koldioxidutsläppen och endast personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Transporter påverkar vår miljö och vår hälsa.

Det viktigaste vi kan göra för att minska miljöbelastningen från transporterna är att minska vårt bilresande. Vi har lärt oss att källsortera våra sopor – på samma sätt måste vi nu källsortera vårt resande.

Vi kan: cykla, ha resfritt möte, åka tåg, åka buss, åka miljöbil, samåka, köra sparsamt samt gå med i en bilpool så ofta vi kan. Och bara använda bilen när vi måste. Varje insats hur liten den än kan tyckas, gör skillnad!

Resvaneundersökning 2013

En kartläggning av invånarnas resesätt och resmönster gjordes 2013. Syftet med resvaneundersökningen var att kartlägga resesätt och resmönster bland kommunens invånare. Undersökningen riktades till totalt 1 000 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18-85 år. Utifrån svaren har en färdmedelsfördelning för Trollhättans Stad fastställts. Den visar att resorna i kommunen fördelas på olika färdsätt enligt följande:

Graf över huvudsakliga färdsätt.

  • 11 procent till fots
  • 14 procent med cykel
  • 13 procent med kollektivtrafik
  • 61 procent med bil
  • 1 procent med moped/mc

Hela resvaneundersökningeningen går att läsa under relaterad information nedan

Tips till dig som invånare eller företag

Sparsam körning

Genom att förändra ditt körsätt kan du minska din bränsleförbrukning. Ju fortare du kör, desto mer bränsle drar bilen.

Parkera miljöfordon

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

Ett gäng cyklister i stadsmiljö

Cykling och cykelvägar

Om du väljer att cykla de gånger du inte ska åka så långt, bidrar du till att Trollhättan får renare luft och att bullernivån från trafiken minskar. Du får dessutom bättre hälsa och ekonomi när du väljer att cykla istället för att åka bil.

Tanka/ladda miljöfordon

I Trollhättan kan du tanka bränsle till miljöfordon på exempelvis dessa ställen:

Vybild över kanalen en tidig morgon. Det kör en buss över bron.

Kollektivtrafik

I vårt län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Kollektivtrafiken har stor betydelse för att människor skall kunna nå arbete, skola och service med mera.

Senast granskad 2022-02-15 av JOSÅKEBEN