Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. Bilen står för betydligt mer än hälften av det totala resandet och ökar hela tiden. Vi människor ökar koncentationen av växthusgaser i atmosfären och förstärker växthuseffekten. Detta gör vi genom att förbränna fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas vilket frigör koldioxid. 

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Resvaneundersökning 2013

En kartläggning av invånarnas resesätt och resmönster gjordes 2013. Syftet med resvaneundersökningen var att kartlägga resesätt och resmönster bland kommunens invånare. Undersökningenriktades till totalt 1 000 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18-85 år. Utifrån svaren har en färdmedelsfördelning för Trollhättans Stad fastställts. Den visar att resorna i kommunen fördelas på olika färdsätt enligt följande:

Graf över huvudsakliga färdsätt.

  • 11 procent till fots
  • 14 procent med cykel
  • 13 procent med kollektivtrafik
  • 61 procent med bil
  • 1 procent med moped/mc

Hela resvaneundersökningeningen går att läsa under relaterad information nedan.

Transporter påverkar vår miljö och vår hälsa.

Det viktigaste vi kan göra för att minska miljöbelastningen från transporterna är att minska vårt bilresande. Vi har lärt oss att källsortera våra sopor – på samma sätt måste vi nu källsortera vårt resande.

Vi kan: cykla, ha resfritt möte, åka tåg, åka buss, åka miljöbil, samåka, köra sparsamt samt gå med i en bilpool så ofta vi kan. Och bara använda bilen när vi måste. Varje insats hur liten den än kan tyckas, gör skillnad!

Senast granskad 2017-08-24 av Joakim de Blanche