Uppföljning miljömål - Trollhättan

Miljöarbetet ska skapa goda förutsättningar när det gäller den hållbara samhällsutvecklingen i Trollhättan, med särskilt fokus inom de fyra temaområdena: Livsmedel, energi, transporter och vatten. 

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

För miljömålsarbetet har de olika nämnderna en handlingsplan som består av olika aktiviteter som bidrar till att nå de nationella miljömålen. Miljöarbetet integreras i nämndernas ordinarie verksamhet.

Senast granskad 2017-05-23 av Joakim de Blanche