Natur & Miljöboken

Natur & Miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling.

Person
Hållbarhetsstrateg Fia Johannessen 0520-49 74 77
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Läromedelsserien består av tre steg och är avsedd för grundskolans skolår 4 till 6. Materialet är aktuellt, inspirerande och lätt att tycka om.

Materialet följer den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11 och kursplanerna. Det är ett utmärkt verktyg i lärande för en hållbar utveckling. Materialet delas med automatik ut till alla klasser i början av höstterminen.

Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också fördjupningar, övningar och experiment.

Senast granskad 2017-08-29 av Joakim de Blanche