Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som grundades 1997 som har 5 anställda med huvudkontor i Göteborg och sedan finns två lokalkontor i Borås och Trollhättan.  Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland.  Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag. 

Person
Hållbarhetsstrateg Fia Johannessen 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Mijöbrons logga

Gemensamt för projekten som genomförs är miljö och hållbar utveckling. Genom projekten får små och medelstora företag hjälp med att kostnadsfritt utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Projekten som miljöbron förmedlar varierar från 20 timmar till 20 veckor. En kontakt mellan student och företag är värdefull för student men även för arbetsgivare.

Relaterad information

Miljöbron

Film om Miljöbron

Senast granskad 2016-01-28 av Joakim de Blanche