Övrigt miljöarbete

Här presenteras olika arbeten som kompletterar miljömålsarbetet i Trollhättan.

Person
Hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson 0520-49 55 95
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Kvällsbild över segelbåtar i hamnen.

Energiråd till Spiköns båtgäster

Under rubrikerna nedan kan man hitta några exempel på hur båtägare i Trollhättans gästhamn kan bidra till hållbar energianvändning.

Tecknad illustration av ett hus med glada barn runt. En pojke står på händer på husets tak.

Vägen till en frisk förskola

Syftet med strategin för en giftfri förskola är att den ska vara ett stöd i arbetet och visa vägen mot målet att minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö och att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan.

Trollhättans miljösatsning på vardagshjältar

Nu finns en uppdaterad och utökad version av det koncept som Trollhättan Energi har erbjudit förskolor, grundskolor och gymnasieskolor sedan 2012.

Natur & Miljöboken

Natur & Miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling.

Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som grundades 1997 som har 5 anställda med huvudkontor i Göteborg och sedan finns två lokalkontor i Borås och Trollhättan.  Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland.  Miljöbron skapar kontakter mellan högskola

Senast granskad 2020-07-10 av fia.johannessen@trollhattan.se