Lokala miljömål

I Trollhättan har det alltsedan 1990-talet bedrivits ett aktivt och framgångsrikt miljöarbete.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

De 15 nationella miljömålen som fastställdes av Riksdagen 1999 och ett 16: e miljömål som fastställdes 2005 berör i stort sett hela samhället och alla våra verksamheter i Trollhättans Stad. Många miljömål hänger ihop och åtgärder för att förbättra förhållandena för ett mål innebär också förbättringar för andra mål.

Trollhättans Stad har antagit den nationella utmaningen och arbetar för att miljömålen ska nås lokalt.

Rapporten Miljömål Trollhättan – Lokal tillämpning av de nationella miljömålen, Våra förutsättningar, maj 2005, preciserar vad utmaningen betyder för Trollhättan samt en tolkning av vilken uppgift Trollhättans Stad inklusive dess bolag har i miljömålsarbetet

Senast granskad 2018-10-01 av Joakim de Blanche