Sopsortering, vatten- och avloppsrening och biogas

Nu finns ett utbildningskoncept som handlar om sopsortering, vatten- och avloppsrening och biogas.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Konceptet är tänkt som ett stöd till lärarnas undervisning och har tagits fram av Trollhättans Stad och Trollhättan Energi, i samarbete med Innovatum Science Center och en referensgrupp med lärare.

Här finns inspiration och stöd till lärare. Allt material har en tydlig koppling till aktuella läroplaner.

Relaterad information

Hållbar utveckling i skolan

Senast granskad 2015-05-04 av Joakim de Blanche