tre Miljöbilar framför Trollhättans Stadshus.

Budkavle kring miljö och fordon

Trollhättan skrev som första av de fjorton kommunerna i Fyrbodal på budkavle kring miljö och fordon. Som första region i Sverige kliver de fjorton kommunerna i Fyrbodal fram och möter regeringens strategi om fossiloberoende 2030. Det gör man genom att skriva under en budkavle om att successivt byta ut fordon som drivs av fossil bensin eller diesel i kommunens fordonsflotta mot fossilfria alternativ som el- och biogas.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Turnén för en fossiloberoende kommunfordonsflotta är en satsning av Fyrbodals kommunalförbund och Länsstyrelsen tillsammans med Østfold och Follo-regionen i Norge. Tillsammans arbetar vi för att bli en världsledande gränsregion vad gäller användandet av el- och biogasfordon. Som ett led i detta sker en turné med el- och biogasbilar till Fyrbodals 14 kommuner där en budkavle undertecknas av respektive kommunalråd. Motsvarande turné sker på den norska sidan. Den 16 juni sammanstrålar turnéerna i Svinesund för en avslutningsceremoni med bland andra landshövdingarna. Därefter transporteras de undertecknade budkavlarna till respektive ansvarig minister i Stockholm och Oslo. El eller biogas – ja tack!

1 november 2014 hade Trollhättans Stad inklusive bolagen 68% miljöbilar i fordonsflottan.

Senast granskad 2015-04-28 av Joakim de Blanche