Minskat matsvinn från planering till servering

Trollhättans Stad deltar i en överenskommelse med Västra Götalandsregionen att minska matsvinnet. Det är inte ovanligt att 15 – 20 procent av den tillagade maten kastas bort. Förluster sker vid tillagning, servering och när matgästen kastar maten som inte äts upp. Detta innebär onödiga kostnader för inköp av råvaror och onödig hantering i den egna verksamheten. Att minska matsvinnet innebär minskad miljöpåverkan från jordbruk, fiske, transporter, förpackningar etc.

Person
Miljöstrateg Åsa Sandberg 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

ÄppelskruttSMART- energiprojektet ”minskat matsvinn från planering till servering” är syftet att kartlägga hur stort produktions- och serveringssvinnet är och hur det svinnet ska kunna minska. Det är i detta led som kökspersonal och pedagoger mest kan påverka svinnets storlek. Hur mycket restaurangbesökaren väljer att ta på tallriken och sedan äta upp är svårare att påverka, även om det såklart också är viktigt!

Mål: Minskat matsvinn innebär minskad miljöpåverkan och lägre kostnader. Detta skulle ge ekonomiskt utrymme exempelvis för att öka andelen ekologiska livsmedel, vilket skulle ge ytterligare miljöförbättringar.

Från Trollhättan deltar Östra skolområdet, Hjortmosseskolan och Centralköket i projektet. Kontaktpersoner är Åsa Olsson, Agenda 21-samordningen och Maria Alfredsson, Hjortmosseskolan.

Senast granskad 2015-12-18 av Katarina Loodh