Livsmedel

Livsmedel är ett av de fyra temaområden som Trollhättans Stad särskilt fokuserar på under perioden 2012-2015.

Person
Miljöstrateg Åsa Sandberg 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Flertalet miljökvalitetsmål, alltifrån biologisk mångfald, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan berörs av livsmedelskedjan. Dess klimatgasutsläpp har beräknats stå för 25 % av det totala klimatgasutsläppet i Sverige, vilket gör vår livsmedelsförsörjning till ett viktigt förbättringsområde på alla nivåer i samhället. Källa: ”Klimatpåverkan från skolmåltider - Vilka råvaruval har betydelse?”

Trollhättans Stad har målet att 21 procent av livsmedlen ska vara ekologiskt märkta. I dagsläget är 18 procent av livsmedlen ekologiskt märkta.

Senast granskad 2015-04-28 av Joakim de Blanche