Aktiviteter miljömål - Trollhättan

Här hittar du information om Trollhättans miljömål och vad som görs i Staden. Staden arbetar efter fyra temaområden som är Energi, Livsmedel, Transporter och Vatten.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Energi

Trollhättans Stad arbetar aktivt med energifrågorna och har en hög ambitionsnivå. Syftet är att ha en säker och miljömedveten energiförsörjning i kommunen.

Livsmedel

Livsmedel är ett av de fyra temaområden som Trollhättans Stad särskilt fokuserar på under perioden 2012-2015.

Transporter

Transporter är ett av de fyra temaområden som Trollhättans Stad särskilt fokuserar på till 2015. 

Vatten

Vatten är ett av de fyra temaområden som Trollhättans Stad särskilt fokuserar på under perioden 2012-2015. 

Stadsgemensam handlingsplan

Ekologiska delen av den Stadsgemensamma handlingsplanen.

Övrigt miljöarbete

Här presenteras olika arbeten som kompletterar miljömålsarbetet i Trollhättan.

Senast granskad 2019-01-24 av Per Ivarsson