En tecknad bild med ett troll som plockar upp skräp på marken Illustration: Per-Anders Nilsson.

Trollhättans skräpplockardagar 2023

Håll Sverige Rent anordnar varje år skräpplockardagar för skolor och förskolor. Även privatpersoner, enskilt eller i grupp, kan anmäla att de deltar i skräpplockning. Runt om i landet plockas skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under de årliga skräpplockardagarna deltar 4–5 000 elever och personal från skolor och förskolor och bidrar till en trevligare närmiljö i vårt Trollhättan. Förutom att det bidrar till en renare närmiljö kan det leda till ett generellt ökat engagemang i miljöfrågor. Risken minskar dessutom för de som deltar i städning att själva skräpa ner. Skräpplockningen bidrar även till minskad mängd skräp som kan hamna i vattendrag och hav.

Rutiner för att delta i Skräpplockardagarna 

Anmälan är öppen under perioden 1 mars–31 maj. Sen är det upp till varje deltagare att själva välja tidpunkt för städningen under våren.

Anmälan till skräpplockardagarna 2023

Säckar, påsar och pedagogiskt material beställs direkt av respektive skolenhet hos Håll Sverige Rent i länken ovan. De svarar även för leveransen direkt till skolorna. Alla frågor rörande dessa leveranser hänvisas till Håll Sverige Rent.

Det är enbart skolor och förskolor som får städmaterial från håll Sverige Rent. Övriga som deltar i skräpplockning får säckar efter intresseanmälan till mikael.arvidsson@trollhattan.se. I anmälan ska anges hur många som ska städa och var städning ska ske. Vid behov kan överenskommelse även ske om att kommunen hämtar det uppsamlade skräpet.

Hantering av avfallet på skolor/förskolor:

  • I första hand: Lägg avfallet bland det ordinarie avfallet på din skola/förskola. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast.
  • Vid behov av hämtning: Anmäl hämtning till mikael.arvidsson@trollhattan.se (tel 0733-489636). Ange mängder skräp samt ge tydlig information var det ska hämtas och kontaktperson/telefon.
Senast granskad 2023-02-08 av JOADEBLA