En tecknad bild med ett troll som plockar upp skräp på marken Illustration: Per-Anders Nilsson.

Årets skräpplockardagar, är ni redo?

Håll Sverige Rent anordnar varje år skräpplockardagar för skolor och förskolor. Även privatpersoner, enskilt eller i grupp, kan anmäla att de deltar i skräpplockning. Runt om i landet plockas skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Under 2020 deltog 713 000 elever och personal från skolor och förskolor i hela landet.

Person
Hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson 0520-49 55 95
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Även i Trollhättan är detta en stor aktivitet. Under 2020 deltog 48 skolenheter med 4390 elever och personal i skräpplockningen. Förutom att det bidrar till en renare närmiljö kan det leda till ett generellt ökat engagemang i miljöfrågor. Risken minskar dessutom för de som deltar i städning att själva skräpar ner. Skräpplockningen bidrar även till minskad mängd skräp som kan hamna i vattendrag och hav.

Rutiner för att delta i Skräpplockardagarna 2021

Anmälan är öppen under perioden 1 mars 2021 – 31 maj 2021. Sen är det upp till varje deltagarna att själva välja tidpunkt för städningen under våren.

Anmälan till skräpplockardagarna.

Säckar, påsar och pedagogiskt material beställs direkt av respektive skolenhet hos Håll Sverige Rent i länken ovan. De svarar även för leveransen direkt till skolorna. Alla frågor rörande dessa leveranser hänvisas till Håll Sverige Rent.

Det är enbart skolor och förskolor som får städmaterial från håll Sverige Rent. Övriga som delta i skräpplockning får säckar efter intresseanmälan till mikael.arvidsson@trollhattan.se. I anmälan ska anges hur många som ska städa och var städning ska ske. Vid behov kan överenskommelse även ske om att kommunen hämtar det uppsamlade skräpet.

Hantering av avfallet på skolor/förskolor:

  • I första hand: Lägg avfallet bland det ordinarie avfallet på din skola/förskola. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast.
  • Vid behov av hämtning: Anmäl hämtning till mikael.arvidsson@trollhattan.se (tel 0733-489636). Ange mängder skräp samt ge tydlig information var det ska hämtas och kontaktperson/telefon.
Senast granskad 2021-03-22 av fia.johannessen@trollhattan.se