En tecknad bild med ett troll som plockar upp skräp på marken Illustration: Per-Anders Nilsson.

Årets skräpplockardagar 2021

Tack ni som deltog i årets skräpplockardagar! Håll Sverige Rent anordnar varje år skräpplockardagar för skolor och förskolor. Även privatpersoner, enskilt eller i grupp, kan anmäla att de deltar i skräpplockning. Runt om i landet plockas skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I årets skräpplockar dagar har 4334 förskole- och skolelever deltagit och bidragit till en trevligare närmiljö i vårt Trollhättan. Förutom att det bidrar till en renare närmiljö kan det leda till ett generellt ökat engagemang i miljöfrågor. Risken minskar dessutom för de som deltar i städning att själva skräpar ner. Skräpplockningen bidrar även till minskad mängd skräp som kan hamna i vattendrag och hav.

Rutiner för att delta i Skräpplockardagarna 2021

Anmälan är öppen under perioden 1 mars 2021 – 31 maj 2021. Sen är det upp till varje deltagarna att själva välja tidpunkt för städningen under våren.

Anmälan till skräpplockardagarna.

Säckar, påsar och pedagogiskt material beställs direkt av respektive skolenhet hos Håll Sverige Rent i länken ovan. De svarar även för leveransen direkt till skolorna. Alla frågor rörande dessa leveranser hänvisas till Håll Sverige Rent.

Det är enbart skolor och förskolor som får städmaterial från håll Sverige Rent. Övriga som delta i skräpplockning får säckar efter intresseanmälan till mikael.arvidsson@trollhattan.se. I anmälan ska anges hur många som ska städa och var städning ska ske. Vid behov kan överenskommelse även ske om att kommunen hämtar det uppsamlade skräpet.

Hantering av avfallet på skolor/förskolor:

  • I första hand: Lägg avfallet bland det ordinarie avfallet på din skola/förskola. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast.
  • Vid behov av hämtning: Anmäl hämtning till mikael.arvidsson@trollhattan.se (tel 0733-489636). Ange mängder skräp samt ge tydlig information var det ska hämtas och kontaktperson/telefon.
Senast granskad 2021-05-28 av fia.johannessen@trollhattan.se