Vad är Fairtrade

Fairtrade är en oberoende internationell produktmärkning för handel som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Vad är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering från föreningen Fairtrade till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City startade i Storbritannien och nu 2012 finns det cirka 1 000 Fairtrade Cities runt om i världen, varav ett 50-tal i Sverige.

När du handlar varor som är Fairtrade-märkta bidrar du till att skapa möjligheter för fler odlare och anställda i utvecklingsländer att få bättre levnadsförhållanden.

Rättvis handel verkar för att mänskliga rättigheter respekteras. Genom Fairtrade får odlare och anställda i utvecklingsländer bättre betalt och kan låta sina barn gå i skola. De får också möjlighet att påverka sin arbetssituation, miljön respekteras och de sociala förhållandena förbättras.

"Vi har fått möjlighet att utveckla vårt samhälle, vi har fått vattenledningar, elektricitet och en klinik, allt detta tack vare Fairtrade-premien" berättar Charity Mzongwe, sockerodlare från Malawi.

Vad innebär produktmärkningen?

KaffearbetereFairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrade finns representerat i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) som har i uppdrag att öka utbudet av och efterfrågan av Fairtrade- produkter.

När du som konsument köper en Fairtrade- märkt produkt bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. 

Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Källa: fairtrade.se

Kriterierna kan sammanfattas enligt följande:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Relaterad information

Fairtrades hemsida

FLO´s hemsida

Senast granskad: 2017-08-29 av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)