Vad är Fairtrade

Fairtrade är en oberoende internationell produktmärkning för handel som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Vad är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering från föreningen Fairtrade till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som är producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Fairtrade City är ett koncept som startade i Storbritannien och  2018 fanns det  ca 2 000 Fairtrade City diplomerade kommuner i världen, varav ett 70-tal i Sverige.

För att bli diplomerad som en Fairtrade City ska ett antal kriterier som riktar sig både till offentlig sektor och näringsliv var uppfyllda. Engagemanget för Fairtrade City bidrar till att höja kunskapen och medvetenheten om etisk konsumtion bland kommunens invånare.

 

"Vi har fått möjlighet att utveckla vårt samhälle, vi har fått vattenledningar, elektricitet och en klinik, allt detta tack vare Fairtrade-premien" berättar Charity Mzongwe, sockerodlare från Malawi.

Vad innebär produktmärkningen?

Kaffearbetere

Fairtrade är en oberoende certifiering (produktmärkning) med uttalat mål att förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade finns representerat i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) som har i uppdrag att öka utbudet av och efterfrågan av Fairtrade- produkter.

För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Väljer du varor som uppfyller både ILO:s kärnkonventioner och rättvishandelsprinciperna skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Sammanfattning av kriterierna

Rättvis handel verkar för att mänskliga rättigheter respekteras. Genom Fairtrade-märkningen får odlare och anställda i utvecklingsländer bättre betalt och kan låta sina barn gå i skola. De får också möjlighet att påverka sin arbetssituation, miljön respekteras och de sociala förhållandena förbättras.
Premien som odlarna får i samband med försäljningen av råvaran ska användas till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.

Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter och hänsyn till biologisk mångfald. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Relaterad information

Fairtrades hemsida

FLO´s hemsida

Senast granskad 2018-12-18 av asa.sandberg@trollhattan.se