Agenda 21 och Agenda 2030

De globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Agenda 21

1992 anordnade FN en konferens i Rio de Janeiro, i Brasilien om miljö och utveckling kallad UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. Sverige var en av de 181 stater som deltog.

Under Riokonferensen lanserades ett nytt sätt att integrera olika utvecklingsfrågor. Där antogs bland annat ett omfattande dokument för hållbar utveckling.

Dokumentet heter på svenska: "Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade" vars innehåll var ett uppdrag till alla världens folk att arbeta - inte minst på lokal nivå - för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdom och för att undanröja hoten mot miljön.

Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling, där alla tre dimensioner den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga finns med.

De globala målen och Agenda 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, genom att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Senast granskad 2019-01-24 av per.ivarsson@trollhattan.se