Politiker, tjänstemän och representanter för de kommunala bolagen i Trollhättan hade samlats för att diskutera hur Trollhättan kan bidra i genomförandet av Agenda 2030 – och dess 17 globala mål för en hållbar utveckling. Personerna håller upp skyltar för alla de 17 målen.

Agenda 2030

De globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

Person
Hållbarhetsstrateg Fia Johannessen 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling, där alla tre dimensioner den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga finns med.

De globala målen och Agenda 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, genom att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 21

1992 anordnade FN en konferens i Rio de Janeiro, i Brasilien om miljö och utveckling kallad UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. Sverige var en av de 181 stater som deltog.

Under Riokonferensen lanserades ett nytt sätt att integrera olika utvecklingsfrågor. Där antogs bland annat ett omfattande dokument för hållbar utveckling.

Dokumentet heter på svenska: "Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade" vars innehåll var ett uppdrag till alla världens folk att arbeta - inte minst på lokal nivå - för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdom och för att undanröja hoten mot miljön.

Hållbarhetspolicy

Trollhättans Stad arbetar för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Vår samhällsgemenskap präglas av tillit och närhet, där människors lika värde står i centrum.

Senast granskad 2020-07-10 av fia.johannessen@trollhattan.se