Bilden föreställer pengar i form av sedlar i närbild

Bidrag och Stöd

Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan är allt som oftast en miljöåtgärd som är lönsam för företaget eller den egna plånboken. Men så är inte alltid fallet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här presenteras några stöd som går att söka. För ytterligare information om aktuella stöd kontakta energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken. Längre ner på sidan under "relaterad information" hittar du länkar med mer information.

Klimatklivet

Klimatklivet syftar till att genomföra projekt med stor klimatnytta men som inte går att räkna hem för ett enskilt företag eller organisation. Kimatklivet går att söka av alla utom privatpersoner, det vill säga företag, föreningar och andra organisationer med organisationsnummer. 

Ansökningsperioder 2021

Ansökningsperiod 1, i januari, är avslutad.

Ansökningsperiod 2: 13-27 april

Ansökningsperiod 3: 24 augusti – 9 september

Ansökningsperiod 4: 8-18 november.

Elproduktion/Solceller

Det är nu klart att med nytt grönt avdrag för solceller för år 2021. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
 • Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kronor per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kronor per år.
 • Från och med 1 januari 2021 kommer man kunna göra avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning.
 • Det gröna avdraget gäller bara för solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet.
 • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Liksom rot eller rut görs avdraget direkt på fakturan.

Det finns även en skattereduktion som man får för den överskottsel man producerar, 60 öre/kWh. Detta kräver att man är mikroproducent och man kan max få tillbaka 18000 kr/år. Läs mer om detta på skatteverkets hemsida.

Har man intresse av att vara lite större elproducent,kan det vara intressant med elcertifikat, ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion. Lite större elproducent kan vara att sätta upp solceller på hela ladugårdstaket, eller om du har ett företag där ni får överskott av värme eller ånga och vill producera el av den.

Energilagring/Laddpunkter

Det är nu klart att med nytt grönt avdrag för batterier och laddboxar för år 2021. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
 • Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kronor per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kronor per år.
 • Från och med 1 januari 2021 kommer man kunna göra avdrag på 50% på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.
 • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Liksom rot eller rut görs avdraget direkt på fakturan.

Rot-avdrag

Ska du renovera ditt hus kan du få Rot-avdrag. Detta gäller såklart vid tilläggsisolering, installation av nytt uppvärmningssystem och mycket annat som minskar din energianvändning.

Senast granskad 2021-03-08 av CLABEN