Hus omgiven med mycket snö, en vuxen och ett barn som skottar fram en gång från husets ytterdörr

Minska effekten

När det blir riktigt kallt sätts elsystemet på prov. El från vindkraft, vattenkraft och kärnkraft räcker inte till och elpriset stiger. Att starta vilande kraftverk kostar mycket, dessutom är det ofta kondenskraftverk drivna med kol eller olja som har stor miljöpåverkan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stora företag kan reglera produktionen för att undvika topparna. Små företag och privatpersoner kan få ett rörligt elpris per timma från sin elleverantör. Med ett sådant elpris kan konsumenten ha koll och incitament att minska kostnader och klimatpåverkan. Det gäller även den som köper ursprungsmärkt el då all el ingår i samma system.

Graf över elpriset för vecka 2, visar ett flertal höga toppar i priset. 

Bilden visar elpriset för vecka 2 som upphandlas på den nordiska elbörsen för el som ska levereras i Trollhättans elhandelsområde. (Priset i diagrammet är bara en del av det rörliga elpris, tillkommer energiskatt, moms och elöverföringsavgift.)
nordpoolspot.com

Relaterad information

nordpoolspot.com

Senast granskad 2021-03-08 av FIAJOH