Händer som håller ett vitt pappershus.

Energiklassning av hus från A till G

Från och med januari 2014 förses energideklarerade byggnader med en energiklass.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett nybyggt hus som byggs efter nybyggnadsreglerna får klass C. För äldre hus som energideklareras blir sannolikt klass E den vanligaste klassning. Energideklaration ger förslag på åtgärder för att minska husets energianvändning.

Är du spekulant på ett hus, vare sig det har den nya typen av klassning eller den tidigare, räkna in energiåtgärder i din budget och jämför boendekostnader med och utan dem. Många åtgärder är mycket ekonomiskt lönsamma medans andra har sämre lönsamhet men tillsammans kan de bidra till ett hus med bättre komfort och lägre miljöbelastning.

Många äldre villor kan energirenoveras och nå nybyggnadsstandard, klass C, utan att boendekostnaderna ökar.

Du kan såklart också få tips från energi- och klimatrådgivningen om möjliga åtgärder för att boendet ska få bättre klassning, mindre miljöpåverkan och lägre kostnader. Det gäller såväl före som efter att en energideklaration är uppförd.

Senast granskad 2021-03-08 av FIAJOH