Bild på en luft-luftvärmepumps utedel och innedel

Checklista för luft/luftvärmepump

I äldre hus med direktverkande el är luft/luftvärmepump ett effektivt sätt att minska uppvärmningskostnaderna och miljöbelastningen. På lång sikt är det ofta bra att göra ett större ingrepp, vanligen vattenburen värme, men investeringen med luft/luftvärmepumpar är mycket lägre. Därför är luft/luftvärmepump ett bra alternativ om en större investering inte är aktuell närmaste åren. Det tar ofta bara några år för en bra placerad och använd värmepump att betalat sig i ett hus där elelement används för uppvärmningen året runt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Välj

Välj en värmepump med varvtalsstyrd kompressor, vilket ofta kallas inverter och välj hellre en stor modell än en liten. Det ger oftast både bättre effektivitet och minskar störande buller. Ta in offerter från flera leverantörer. Om företaget är medlem i branschorganisationen Svenska Kyl och Värmepumpsföreningen (SKVP) har företaget utbildad personal. Enligt EU-krav ska de företag och den personal som arbetar med värmepumpar vara certifierade om det ska göras ingrepp i köldmediekretsen. I inomhusdelen sitter det filter som bör bytas regelbundet. Kontrollera hur mycket dessa filter kostar och hur ofta de bör bytas.

Placera

För bästa spridning av värmen bör värmepumpens inomhusdel placeras i en öppen planlösning där dörrar till omkringliggande rum kan vara öppna. För många värmepumpar behövs en inomhustemperatur över ca 16 grader för att avfrostningen ska fungera. Utomhusdelen bör placeras så att avfrostningens smältvatten ledas bort för att undvika isbildning. Behovet av avfrostningen, som minskar värmepumpens effektivitet, kan minskas något genom att utomhusdelen placeras i ett soligt läge men det är viktigare att utomhusdelen har fritt flöde av luft och att den inte stör ljudkänsliga miljöer.

Använd

Håll rent både ute och inomhusdel från damm och löv som förhindrar luftflödet. För statistik över elförbrukningen varje månad så märker du om värmepumpen fungerar som tänkt. Tänk på att om du använder värmepumpen för att kyla huset sommartid kan stora delar av energibesparingen försvinna.

För mer information se relaterad information eller kontakta Patrik.

Senast granskad 2021-03-08 av FIAJOH