Ta till vara på Solenergin

Solen strålar in med omkring 1000 kWh per kvadratmeter och år i södra halvan av Sverige.

Person
Energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken 0520-49 70 43
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Med solceller kan delar av den energin förädlas till elektricitet och med solvärmepaneler kan det produceras värme och varmvatten. Solvärme och/eller solel passar de flesta som har en solig och skuggfri plats att undvara. Läs mer om solenergi här i solenergifoldern.

Relaterad information

Solenergiportalen

Senast granskad 2018-10-04 av Joakim de Blanche