Rätt bränsle till ditt fordon kan minska din klimatpåverkan

Gröna bilister har jämfört klimatpåverkan på de bränslen som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Sammanställningen tar hänsyn från ”well to wheel” (wtw) vilket innebär att bränslets framställning också beaktas.

Person
Energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken 0520-49 70 43
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

För bensinbilar (ottomotorer) kan utsläppen reduceras med upp till 74 % vid en konvertering till annat bränsle än bensin, som har en låg inblandning av etanol på de svenska mackarna.

Ren naturgas minskar utsläppen med 19 % och ren biogas minskar utsläppen med 74 %. För bilister som tankar i Trollhättan är det den senare som gäller då gasen här är 100 % biogas. Totalt i Sverige är ca: 60 % av fordonsgasen biogas.

En konvertering till etanol drift minskar klimatpåverkan med 49 % vilket är nästintill samma minskning som en konvertering till gasbil om den drivs med den genomsnittliga svenska fordonsgasmixen av både naturgas och biogas.

För dieselbilarna finns två bränslen tillgängliga på svenska marknaden som är bättre än standard dieseln som har en låg inblandning av HVO. Det är dels diesel med hög inblandning av HVO (30 %) som ger en reduktion på 21 % och det är ren RME (100 %) som ger en reduktion på 45 %. I dessa fallen krävs ingen efterkonvertering av bilen för att byta bränsle, men bränslena är känsligare för temperatur och fukt och har därför varierad tillgång och sammansättning beroende på årstid.

Vid en jämförelse mellan olika bränslen där hänsyn tagits till diesel och ottomotorernas olika verkningsgrad finner vi att biogas är det bästa drivmedlet. Läggs också elbil till i resonemanget visar det sig att den toppar listan men bara om konsumenten, så som med biogas, gör ett aktivt val om bränslets ursprung. Se tabellen för jämförelse.

Diagram över utsläpp från en Golf

 

 

 

 

 

 

 

 

Att minska resorna med 50 % eller införskaffa en bil med 50 % bättre bränsleekonomi ger alla samma effekt som att byta från bensin eller diesel till etanol, gasdrift eller bästa tillgängliga dieseln men för att nå miljömål och en hållbar konsumtion krävs alla tre åtgärder.

För mer information kontakta energi- och klimatrådgivaren i kommunen.

Senast granskad 2015-09-24 av Katarina Loodh