Därför är el bättre för fordon än för uppvärmning av villan

För att uppnå en mer hållbar energianvändning måste den fossila energi bort och den ersättande energin måste användas så effektivt som möjligt.

Person
Energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken 0520-49 70 43
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

För att driva en vanlig bil med bensin eller dieselmotor behövs 3 ggr mer energi än för att driva en likvärdig bil med el. Det beror på att i förbränningsmotorn blir 2/3 av energin till värme som inte kan utnyttjas för att driva fordonet framåt.

Behovet av uppvärmning och varmvatten i villan sammanfaller ofta med att el samtidigt behövs för andra nyttor i samhället. Belastningen i elnätet blir då så stor att elen från svenska baskraften; vattenkraft, vindkraft, värmekraftverk och kärnkraft inte räcker till. Kraftverk som förbränner t.ex. olja behöver starta. I dessa kraftverk blir 1/3 av inkommande energi el resten onödig värme, precis som i en förbränningsmotor.

Med effektiv uppvärmning av villor* behöver inte elanvändningen öka trots en betydande andel elbilar. Detta samtidigt som fordonsflottans fossila energi fasas ut.

*Kontakta energi- och klimatrådgivningen så får ni veta mer.

Senast granskad 2019-03-25 av Joakim de Blanche